Zəfər marşı çalanda.

Bu dünyadan köçəndə,
Mən də torpaq olacam.
Millətim keçən yolun,
Çüxuruna dolacam.
Büdrəməsin heç zaman
Torpağını alanda
Mənim cəsur əsgərim
Zəfər marşı çalanda.

loading...