Zəfər illəri

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə həsr olunub

Büsatın var sənin gözəl yurdumuz
Şan-şöhrətin tutub eli-obanı
Səni dəstəkləyir,sənə ruh verir,
Sənə heyran olur gələn qonaqlar

İlham xalqımızın vuran ürəyi
Ucalıq rəmzidir,qüdrət rəmzidir!
Səni var olasan ,zəfər illəri!
Gözə gəlməyəsən zəfər illəri!

Bakıya gələnlər heyran olurlar,
Ondan ruh alırlar , sevgi alırlar,
Toy-büsatın sənin dillərdə gəzir
Cənnət məkanısan gözəl yurdumuz

İlham xalqımızın vuran ürəyi!
Ucalıq rəmzidir,qüdrət rəmzidir!
Səni var olasan zəfər illəri!
Gözə gəlməyəsənn zəfər illəri!

Şairə-Bəstəkar Xanımqız Rahibi.

loading...