Vətənimiz Azərbaycan.

Azərbaycan gülümsən,
Balımsan bülbülümsən.
Çox gözəldir bayrağın,
Rənglidir ulduzlarım.
Təbiətin canlıdır,
Yaşıldır,qırmızıdır.
Adında çox gözəldir,
Bayrağınsa özəldir.
Turkiyəylə birgəsən,
Gözəl,qardas kimisən.
Səmimidir dostların
igiddir ogulların
Ali Aləsgərli

loading...