Vətən üçün doğulduq.

Vətənin arxasında biz
Həmişə dağ olduq.
Vətən bizimçün deyil
Biz vətənçün doğulduq.

Toxunmasın bu yurda
Bir an düşmən nəfəsi.
Gəlsin minarələrdən
Allahu Akbər səsi.

loading...