Vəfasız.

Deyirlər qızlarda vəfa nə gəzir
Bəs niyə vəfasız çıxır oğlanlar?
Deyirlər qızların qəlbi incədir
Bəs niyə sındırır onu oğlanlar.

Deyirlər Gəncə cənnətdir cənnət.
Orada yaşayır bir çox sevənlər.
Sevdiyi oğlan üçün canından keçər.
Başda mən olmaqla bütün sevənlər.

İndi sevgi yoxdur deyib duranlar
Bu sözü hər yerdə vurğunlayanlar.
İnşallah bir gün sizdə sevərsiz.
Sevginin qədrini onda bilərsiz.

loading...