Dostum gəl dərdimi söyləyim sənə Gör məni nə günə saldı məhəbbət. O qədər zülmlər