Təbriz.!

Qüzey hərsətimin səbəbi Təbriz,

Bir paytaxt arzusundadır bu xalq,

Bakıdan daha böyük,

tarixdən daha təmiz.

Millətin tək istəyi tələbi Təbriz.

Güneyim oyanıb, qüzeyim sən qalx

Qalx ki, sənlə bütövləşsinƏrdəbil

Təbriz.

Şəhriyar fəryadı ilə dərinləşir
yaramız,

Savalan göz yaramız, Urmiya dərd
dağımız.

Bir ananın iki övladı bir-birindən
ayrı qalmaz.

Çox uzaqdır aramız,

Marağamız, Mərəndimiz.

Mən Türkəm deyə hayqır yatmışlar oyansın

Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi.

Hamısı rzasını almışdı səndən,

Ruslara bələdik, axı bu farslar nə

istədi səndən ?!

Quruldu molla rejimi artırıldı

cəhalət.

Rasizm bir yandan, xalq da sürür

səfalət.

Millətimin şərəfi farsların əlində.

Cənnətim erməninin əlində

Borçalım yad olub başqa millət

əlində.

Dərbəndin qapıları ayırır onu indi

məndən.

Mən Tarixin səhifəsi deyil onun

özüyəm

Satqınlıq xainlik bunlar mənə

yaddır.

Mənim adım Anardır,

vətənim Azərbaycandır.

Mən türk özlüyəm,türk oğlu türkəm..!!

ANAR. (ARLİN EDEN )

loading...