Son zəng N.Nərimanov adına məktəb 2014

Bugün son zəngdir ayrılaq gərək
Dilimiz gəlməyir əlvida deyək
On iki il bir yerdə oxuyaq sonra
O gözəl günlərə əlvida deyək
Nəqədər xoş günlər qalıb xatirə
Hərsəhər gələrdik xoşbir həvəslə
Çaş qayıdaydı o günlər yenə
Gedəydik məktəbə biz gülər üzlə.

Indi xatırlayırıq həmin günləri
On iki ildən qalan xatirələri
Gözəl günlərimiz keçib burada
Gəlin birgə deyək:məktəb əlvida!
On yeddi sentiyabr ikimin ikidə
Biz daxil olduq birinci sinifə
Ilkdəfə əlifbanı öyrətdi bizə
Birinci sinifdə gülnar müəllimə.
Alyı il dərs keçdi o bizlərə
Həm ana oldu həmdə müəllimə
Indi kədərlənir son zəngimizdə
Bizimlə birgə İradə müəllimə.
On iki ildə bizə dərs keçənlərə,
Elim-tərbiyəni öyrədənlərə
Əlvida deyirik bugün sizlərə
Sonsuz təşəkkürlər müəllimlərə.

loading...