Milçək adam

Qarışqadan soruşdular-“nədi sənin amalın”?
Yorulmadan çalışmaq.
Pərvanələr bu suala cavab verdi
Eşq odunda alışmaq.
Bal arısı çiçəklərdən bal topladı,
şanı qoydu.
Milçəklər isə vızıltı ilə yığışdı gəlin toydu.

Adam varki əməlinə qüdrətinə salsa nəzər,
Çalışaraq yaşamalı,qarışqadan örnək almalı.
Adam varki ömrü boyu milçək kimi şirə gəzər
Ac gözlüyü çirkinlyi soy kökündən gendən qalma.

loading...