Mən bu dünyanın olsaydım…..

Rəssamı olsaydım mən bu dünyanın ,
Dünyanı kədərsiz qəmsiz çəkərdim
Bağbanı olsaydım mən bu dünyanın,
Sevgini torpağa qəmsiz əkərdim.
Zamani olsaydim mən bu dünyanın
Həyatı sənə qəmsiz edərdim
Mənası olsaydım mən budünyanin
Məna olaraq səni seçərdim.
Sevgisi olsaydım mən bu dünyanın
Ən böyük sevgini sənə verərdim
Hər şeyi olsaydım mən bu dünyanın
Yenədə özümə yeganə səni seçərdim.

Leyla Məmmədova

,

loading...
Tags: