Məktəb illəri.

İlk bahar ətrini saçdığı zaman
Çiçəklər solanda nə pis olarmış.
11 il bir yerdə gəzib dolaşsan
Dostlar ayrılanda nə pis olarmış.

Sevimli müəllimlər istəkli dostlar
31 mayda da ayrılırıq biz
Qiymətini bilək hər ötən günün
Bu bahar fəslində biz ayrılmayaq.

Dayan çalmayın sonuncu zəngi
Yoxsa ürəyimə toxunacaqdır.
Bir zaman gəl deyən o doğma səsdə
Əlvida nəğməsi oxunacaqdır.

Zəng çalan nə olar əlini saxla
Bu şagird ömrümü uzat bir anda.
Bu bina,bu məktəb bax bu divarlar
Mənim olmayacaq zəng vurulanda.

Maral

loading...