İlk eşq.

İlk eşqin istəyi,ilk eşqin dadı
Sevən ürəklərdə xal kimi qaldı.
Donur xəyallarda ilk görüş yeri
İlk öpüş dodaqlarda bal kimi qaldı.

Həyatından qəm-kədəri pozaydım
Ürəyində xəyalında azaydım.
Sən mənimsən bu gözəl kəlməni
Dodağımla dodağına yazaydım.

Nəbiyeva Lamiyə.

loading...