Ey Nazli Nigar

Ey nazlı nigar naz eləmə gəl məni dindir….
Dunyaya gələndən bu ürək təkcə sənindir….

Sənsən mənə nur ərşidə, həmdə yər üzündə….
Ölüm mənə sənsiz olan hər anda qənimdir…

Məhəbbətimə sübhə eyləmə qəti olmaz!….
Aşiq olan oz sevdasina daim əmindir….

Gəl bir nəzər eylə ,hurilər qibtədədir gör…
Diqqetlə bax ey yar, bu mənim eşq əsərimdir…

Yazdim bu gecə şəninə sevgim olsun agah…
Ruhunu əsir aldığın can Təbrizdir…..

loading...