Elm

Uşaqlar oxuyun bu sözlərimi
Elmdən,ağıldan, zəkadan deyim,
Zülmət bir gecədə işıqdır elm.
Elmlə,savadla yüksəlir insan,
Öz qiymətini elmlə qazan
Dünyada nə qədər gözəl sənət var.
Elmdi onların qızıl açarı,
Elmi xərcləsən çoxalır bir az
Dövləti xərcləsən sənədə qalmaz.
Elmlə,zəka ilə seçilir insan.
Bil ki, var dövləti sən qoruyursan,
Elm isə əksinə səni qoruyur.
Elmdir insanın tək xəzinəsi!

.

Şairə:SEVINC 10.1.2016

loading...