Dünyada namus da,qeyrət də gedir.

Yazmıram insandan,cünki insanlar
Çirkinləşib bizim Azəri qızlar
Dünyada ən çirkin heyvanlardanda
Çirkindir,bədbəxtdir bizim xanımlar.
Namusun,qeyrətin pula satırlar,
Hərəsi nəslinin göz dağıdırlar,
Yalanı doğrudan seçə bilməyir,
Özünü göylərdə görən xanımlar.
Düzü,xanım sözü heç yaraşmayır,
Fələyin oduna aldanıb gedir,
Amma özləri də heç bilməyirlər,
Dünyada namus da,qetrət də gedir.

loading...