Çox qərarlıyam.

Yeni ilə,yeni arzularla gedirəm
Qışdan keçib,yaza doğru gedirəm
Yolumu Yolundan pozub gedirəm
Səslənsən belə,çönməməkdə çok qərarlıyam

Ömrümün baharından bir ildə keçdi
Ağrılı ,acılı zamandan keçdim
Gənclik dövrümü sona yetirdim,
Bu,sonu tamamlamaqda,çok qərarlıyam!

Deyəsən araya bir sükut düşüb
Yazılarım ilin son gününə təsadüf düşüb
Gənclik dövrümə bir üsyan düşüb
Bir nətica çıxarmakda çok qərarlıyam.

Bu gecə sənə, vida deyib gedirəm
Ümidimi birdəfəlik üzüb gedirəm.
İşini qəlbimdən silib gedirəm
Artıq,unutmakda çok qərarlıyam.

Gizli şerlərimdə səni ansamda
Sənli xatirələri yola salsamda,
Xəyal olub,yaddaşında qalsamda,
Birinin gerçəyi olmaqda,çok qərarlıyam.

Fikirlərim sənlə darma dağındır,
Ruhun yaxın, cismin məndən uzaqdır.
Hər dərdin dərmanı, tək bir zamandır,
Zamana güvənməyə,çok qərarlıyam !

Bağlanmam kimsəyə yokdur bir güman,
Fikirlərim sənlə olubdur duman,
Xoşbəxt ol,dilərim ,sənə hər zaman ,
Sənsizlik dövrümə,çok qərarlıyam

Artıq boş sözlərin,bir mənası yok,
Çok istəyirəm,deməyin,bir faydası yok
Sənin həyatında ,mənim yerim yok.
Zamanın axarıyla üzməyə çok qərarlıyam.

Səbrin bir daşan zamanı olur,
Tanrıdan qismət adlı,bir payım olur,
Yolumu gözləyən bir yarım olur,
Birgə addımlamakda,çok qərarlıyam!

İdeal sandığım ,tək varlığına ,
Sənə dost olurdum ,evladlarına Ana.
Sənlə çin olmayan bütün dualarıma,
Başqa avazda oynamağa ,çok qərarlıyam.

Musaeva Aynur.

loading...