Vətən şeirləri Archive

Vətən!

Ey vətən Ana vətən Heyranam sənə vətən. Dup-duru göllərin var Yamyaşıl çöllərin var. Dağların

“Vətənim”

Vətənin başını dumanlar almış, Çoxaldı qəlbimdə azarım,ağrım. Sinəmdə sancılar var olub yenə, Vətən bombalanır

Vətən

Ey vətən,sözlərin şirindir mənə, Elə bil, düzmüsən bir inci kimi. Babəkin,Nəsimin yazıb yaddaşa, Səni

Vətən.

ARZUM diləyim DUZUM cörəyim VURAN ürəyim GÖRƏN gözümsən. ********************** DAĞIMDA qarsan BAĞIMDA barsan QIRMIZI

İllərdir çəkilib yuxumuz göyə

İllərdir çəkilib yuxumuz göyə, Hissimiz, fikrimiz pərən-pərəndi. Əzəldən ögeyik boyun əyməyə, Başımız üstündə asılı

Yetər, eloğlum, yetər

Bu qanlı çəkişmələr, Bu yazıq görünmələr, İllərlə qəm daşıyıb, Ayaqda sürünmələr Yetər, eloğlum, yetər.

Alqış deyir

Siz ey Vətən torpağının zəhmət sevən övladları, Gülüstana çevirdiniz Odlar yurdu bu diyarı, Tarlalarda,

Şirinsən, Vətən

Dağ-dərə bürünüb gülə, çiçəyə, Yolların uzanır xoş gələcəyə, Genişsən, gözəlsən, məğrursan deyə, Ürəkdən eşqinə

Cəngi çal

Ağzını göyə tut qara zurnanın, Bilsinlər zurnaçı Hüseyn zildədir. Cəngini eşitsək qaynayır qanım, Elə

Naxçıvan –Qarabağ paralanmışıq

Araya nə çıxar, ha fikirləşim, Yurd düşkün, günbəgün artır qan-qada. Açılmır düyünü dolaşan işin,

Vətən.

Ömür gün dərdin ünvanı Saralıbdı son gümanı Çiçək çiçək şəhid qanı Üzündə xaldımı Vətən

Vətən mən gəlirəm.

Vətən mən gəlirəm sənə xidmətə Düşmənlər hücuma keçdiyi zaman Gəlirəm mən səni xilas etməyə

Qarabağ Mənim Qanlı Ətirim

QARABAĞ mənim Qanlı ətirim, Nə istəsən de, söylə gətirim.. Əsgərmi dedin? Bağışla yurdum, Artıq

Vətənimdir.

Qərib yerdə şah olsan da, Canın çəkir Vətən odu. Ən ləzzətli dad alsan da

“Oğul”, –dedi mənə Vətən

Yaralandı, bir gün Vətən Qarşısında diz çökdüm mən, Vətənimə dəyən güllə Sancıldı düz ürəyimə,

Vətən.

Dinlə, sən еy haqq dеyə zülmə еş оlan yuva, Bir millətin fərdiyim, mənim də

Vətəndədir.

Qərib yerdə şah olsan da, Canın çəkir Vətən odu. Ən ləzzətli dad alsan da.

Vətənə Yol Gedən Bulud

Vətənə yol gedən bulud, Qopar gözümdən yağışı. Çilə yanmış budaqlara Çənli,dumanlı dağlara Hər bir

Dönmək istərəm

BİR ANLIQ DÜNyaya NƏZƏR SALANADA DÜNYA ƏBƏDİDİR İNSAN KÖÇƏRİ HƏR KƏS BİRCƏ ÖMÜR YAŞAYİR

Heyran olmuşam

Bu gözəl vətənin təbiətinə Gördüyüm ilk gündən heyran olmuşam. Bol sulu çayların, sərin küləyin