Təbiət şeirləri Archive

Yağış yağarkən

Yağış yağır, rəqs eyləyir gur damlalar, Sıra-sıra, inci-inci nur damlalar. Göydə iki qara bulud

Qoca qartal

Uça-uça yerə baxan, hələ gözudiri baxan, dovşana ötəri baxan- qoca qartal yem axtarır…Qanadları

Ağac kimi

Bir damla yaş boyda dəryada batıb, bir qırıq hıcqırtı boğanda səsi, günahı çiynində ruhuna

Novruz gəlir

Təbiət boyanıb girir min dona, Ağaclar hörmətlə baş əyir ona. Kədər, qüssə tükənib gəlir

Nə var bu yerlərdə şair olmağa

Baba vüqarlıdır, nənə laylalı, Şəlalə hörüklü, bulud çalmalı, Hər addımbaşında döşənib xalı, Oğul istəyirəm

Qonaq gəl

Dağın döşündəki al-yaşıl meşə, Köl dibində bitən şehli bənövşə, Həyata can verən qızıl Günəşə,

Gözəllik (Dağlar)

Bir zamanlar ovlağımış bu dağlar, Təkə hürküb oylağından gen düşüb. Nəğməsinə qəhər qatıb bulaqlar,

Kəklik şeiri

Əbədi məskənin qranit qaya, Dimdiyin, ayağın al-əlvan boya, Dolunu, yağışı salmayıb saya, De, nədən

Mənə bu baharın nəfəsi bəsdir

Nur yayır, al günəş qızdırır yeri, Səs salır, yenə də dənələnir qar. Başını yelləyir

Qaranquş

Bir gün gördük qaranquş Eyvanda yuva qurur Qızım tez bunu görcək Onun seyrinə durur.